Házirend az EIA Alapítvány rendezvényein

Az EIA Alapítvány rendezvényeinek célja az ismeretterjesztés és a józan társadalmi vita. A Házirend ezeket a célokat szolgálja.

A Házirend az EIA Alapítvány összes nyilvános rendezvényére érvényes, minden egyes programra, amely nyilvánosan meghirdetésre került.

A Házirend mindig összhangban alkalmazandó a program helyszínének házirendjével (pl. zajkorlátozás, alkoholfogyasztás).

A rendezvényről való kizárás a programszervező jogköre. A programszervező az EIA Alapítvány helyszínen tartózkodó megbízott munkatársa.

Az EIA Alapítvány rendezvényén a programszervezőknek jogában áll kizárni a rendezvényről azt a résztvevőt, aki az alábbi szabályszegések valamelyikét elköveti:

  • A rendezvény szellemiségével ellentétes, a rendezvény többi részvevőjében esetlegesen félelmet keltő megnyilvánulásokat tesz, aki fenyegetőzik vagy erőszakos magatartást tanúsít, illetve ilyen üzeneteket közvetítő jelképeket vagy feliratokat jelenít meg ruházaton, zászlón, matricán, plakáton stb.
  • Az emberi jogokkal ellentétes szellemiségben szólal meg, nem tartja tiszteletben a rendezvény emberi jogi fókuszát, a többi résztvevőt esetleges védett tulajdonsága (szexuális orientáció, etnikai, vallási hovatartozás stb.) miatt sértő vagy megalázó megjegyzésekkel illeti.
  • Akadályozza, zavarja a rendezvény menetét, az esemény kereteit nem tartja tiszteletben. Amennyiben a programszervező úgy határozta meg, hogy csak jelentkezés útján szólalhatnak fel a résztvevők, ennek megszegése a rendezvény megzavarásának minősül.
  • Aki korábban hasonló rendezvényt megzavart.

Emellett a programszervező bármikor józan belátása alapján dönthet úgy, hogy kizár egy résztvevőt, amennyiben a rendezvény zavartalan lebonyolítása vagy a többi résztvevő biztonságérzete ezt megkívánja.

Az EIA Alapítvány rendezvényein kép- és hangfelvételek készülnek, amelyeket az EIA Alapítvány honlapján és közösségimédia-felületein közzétehet.